نقدی بر دیدگاه ابن خلدون درباره احادیث مهدویت
39 بازدید
محل نشر: قبسات » پاییز 1383 - شماره 33 »(12 صفحه - از 177 تا 188)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
موعود باوری یکی از برجسته‏ترین اعتقادات اسلامی شناخته شده است. اهمیت موضوع، محقّقان را بر آن داشته تا از زوایای گوناگون دربارة این اصل مهم اظهار نظر کنند. و هر چند در اصل و اساس مهدویت میان نویسندگان و عالمان اسلامی به نوعی اتّفاق نظر دیده می‏شود، در عین حال تعداد اندکی درصدد خرده‏گیری یا انکار این باور بر آمده‏اند که شاخص‏ترین آن‌ها و به نوعی سردمدارشان ابن خلدون مغربی است که با تضعیف احادیث مهدویت، اساس این اعتقاد را انکار کرده است. این نوشتار در ابتدا دیدگاه و مبانی وی در تضعیف احادیث مهدویت را دنبال می‏کند؛ آن گاه آن‌ها را نقّادی خواهد کرد. واژگان کلیدی: احادیث مهدویت، ابن خلدون، مهدی موعود، نقد ابن خلدون و تضعیف احادیث مهدی.
آدرس اینترنتی